Gave sikrer Brøndums spisesal

Brøndums spisesal er af "enestående national betydning," og den konserveres nu med støtte fra Kulturarvsstyrelsen og Velux Fonden. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Brøndums spisesal er af "enestående national betydning," og den konserveres nu med støtte fra Kulturarvsstyrelsen og Velux Fonden. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

SKAGEN:Skagens Museum har netop fået endnu en stor 100 års fødselsdagsgave, og selv om man ikke kan gradbøje gaver, så er det én, som har vakt ekstra stor glæde hos museets direktør, Lisette Vind Ebbesen. - Vi har fået penge fra Velux-fonden, så vi nu kan få Brøndums kende spisesal fuldstændig konserveret. - Det er virkelig glædeligt, for hele spisesalen trænger hårdt til en kærlig hånd, og med tilsagnet fra Velux Fonden har vi de penge, der skal til, siger Lisette Vind Ebbesen. Velux Fonden støtter konserveringen af hele spisesalen - malerier, træpaneler og det tilhørende inventar med et endnu ukendt beløb. - Kulturarvsstyrelsen har tidligere bevilget 250.000 kroner fra puljen for støtte til ting af "enestående national betydning," og bestyrelsen for Velux Fonden har besluttet at give os en gave på restbeløbet, så de har sendt lidt af en blankocheck, siger Lisette Vind Ebbesen. Spisesalen er blevet gennemgået, og et overslag viser, at det vil koste 600.000-700.000 kroner at konservere den. - Vi har ikke kunnet indgå endelig aftale med et firma, som kan klare opgaven, men det kan vi gå i gang med nu, siger Lisette Vind Ebbesen. Lisette Vind Ebbesen siger, at arbejdet med at konservere de mange malerier, panelerne og alt det andet kommer til at ske i efteråret 2009. Hun vurderer, at projektet kommer til at stå på i tre - fire måneder. Det er på forhånd bestemt, at konserveringen skal ske som en åben konservering. Det vil sige, at museets gæster får mulighed for at følge arbejdet, men det foregår. Så alt, hvad der kan konserveres på stedet, bliver det. Brøndums spisesal er den anden store museumsgenstand i Skagen, der konserveres med støtte fra midlerne til ting af enestående national betydning. På Skagen By- og Egnsmuseum er man netop nu ved at færdiggøre konserveringen af den gamle rorsbåd. Det er den eneste af den type båd, der findes på et dansk museum, og derfor har den stor betydning. På Skagens Museum kommer den nye gave blot få uger efter, at museet fik en anden meget kærkommen fødselsdagsgave. Det var penge til at købe et af P.S. Krøyers hovedværker, Roser. Dette maleri indgår nu i den store jubilæumsudstilling, Salon.