Gavekort og tilgodebeviser

Tilgodebeviser og gavekort forældes efter tre år efter den nye forældelseslov. Tidligere var forældelsesfristen fem år. { Loven trådte i kraft 1. januar 2008. { Ifølge forældelsesloven er det lovligt at aftale en kortere gyldighedsperiode for tilgodebeviser og gavekort, end de tre år. Fristen må dog ikke være “for kort”. { Forbrugerklagenævnet har endnu ikke taget stilling til sager om korte tidsfrister - derfor er det umuligt at sige, hvor kort en frist, der vil være rimelig. Tidligere har nævnet tilsidesat tidsbegrænsninger på et år som urimelige. { Der er lavet overgangsregler for tilgodebeviser og gavekort, der er udstedt mellem 1. januar 2006 og 31. december 2007. Selv om disse kort på udstedelsestidspunktet havde en gyldighed på fem år, vil de alligevel være forældede efter 31. december 2010. { Hvis du skal have penge tilbage, fordi en vare er mangelfuld, har du ikke pligt til at tage imod et tilgodebevis. Du har krav på pengene. { Hvis butikken lukker, går konkurs eller skifter ejer kan pengene på tilgodebeviset eller gavekortet risikere at være tabt.Kilde: Forbrugerstyrelsen