Børnepasning

Gaver for 10 mio. kr.

Lars Hasager vil se hele ønskelisten før pengene fordeles

AABYBRO:Kulturudvalget kan lege julemænd og uddeler anlægsgaver for ti millioner kroner til kommunens institutioner og skoler i 2005 - fortrinsvis tilAabybroSkole. Forvaltningen har lagt en liste frem med seks ønsker, som et flertal af politikerne i kulturudvalget gerne vil begave. Men SFs Lars Hasager Jacobsen vil se hele listen med ønsker, inden der skal tages stilling. Han peger blandt andet på ønsker fra børnehaven Kernehuset i Biersted og et ønske om bedre p-forhold ved GjølSkole til gavn for trafiksikkerheden, som også bør med i overvejelserne. I budget 2005 er det allerede besluttet, at der skal være penge til den fortsatte renovering af Aabybro Skole, som med tiden skal samles på én adresse på Kattedamsvej. Det vil koste broderparten af de 10 mio kr., nemlig otte til ni mio., men der bliver også penge til renovering af bane på Birkelse Stdion (100.000 kr.) og et ventilationsanlæg i den ny SFO ved AabybroSkole, Bikuben (anslået 100.000 kr.). Men der var også tilføjelsen "med mere" i budgetbemærkningen. - Derfor har vi også taget en ny udsugning til Vedsted Centralskole med, fortæller KarloJensen (V) formand for udvalget om flertallets indstiling til økonomiudvalget. Derimod lægger Lars Hasager noget andet i udtrykket "med mere". - Det har jo ikke så stor betydning, om der er otte eller ni millioner kroner til Aabybro Skole, og derfor bør vi benytte muligheden for at se alle de indkomne ønsker, så vi kan vurdere, om der er nogle steder, hvor vi kan lukke nogle huller med små besløb, siger Lars Hasager. Da det er et enigt byråd, der står bag budget 2005 og bemærkningen "med mere", så vil han have sagen til debat i byråret. Men et flertal i kulturudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der skal bruges 150.000 kr. til en pyramideudsmykning foran Aabybro Skole. - Det var et projekt, som vi ikke fik råd til i første omgang af renoveringen, men som vi gerne vil have med nu, siger KarloJensen. Desuden skal der bruges omkring en million kroner på at anlægge flere p-pladser til skolen. Den nye SFO Bikuben skal have ventilation i fællesrummet, da der på grund af de store glaspartier bliver meget varmt. Vedsted Centralskole skal have et nyt udsugningsanlæg for at leve op til lovens krav. Der var ønske om 250.000 kroner til renovering af Birkelse Stadion, og der indstilles en bevilling på de 100.000 kroner, det vil koste at sætte banen i stand. Det resterende beløb skulle bruges til nye bander rundt om banen.