EMNER

Gaza i jerngreb

ISRAEL:Både medierne og de fleste politikere giver et helt utilstrækkeligt billede af konflikten i og omkring Gazastriben. De fokuserer på de militære operationer, på spørgsmålet om retfærdigheden i de to parters handlinger og på de storpolitiske aktørers krumspring. Den sociale virkelighed, konflikten griber ind i, bliver sjældent synligt. Men den er faktisk det mest foruroligende. Som eksempel kan nævnes børns og unges livssituation og uddannelsesmuligheder. Palæstinensere værdsætter traditionelt uddannelse højt. Det er historisk én af de befolkningsgrupper i den arabiske verden, hvor størst andel af både mænd og kvinder har kunnet læse og skrive. Også i nyere tid har mange palæstinensere satset på god uddannelse som investering i fremtiden. De senere års skærpede politiske konflikter har ødelæggende virkninger for levevilkårene og skoleforholdene i Gaza. Både Vestbredden og Gaza er i en langvarig og dyb økonomisk krise. Jævnlige konflikter og Israels sikkerhedsforanstaltninger forhindrer genopbygning af økonomien. Indkomsten pr. indbygger er 40 pct. under niveauet i 1999. Arbejdsløsheden i Gaza var 39 pct. i 2006, og erhvervsfrekvensen er faldende. 75 pct. af befolkningen under fattigdomsgrænsen i 2006. Børnedødeligheden, som tidligere havde været faldende, er steget i de senere år. En stigende del af børnene lider af vækstproblemer. Undersøgelser foretaget af Verdensbanken og den kristne hjælpeorganisation World Vision viser, hvor meget situationen går ud over børnene. Det dokumenteres både med statistik og med udtalelser fra børn og lærere. Skoleforholdene bliver stadig værre. Der er f.eks. mangel på papir og mange andre elementære forudsætninger for uddannelse. Der er også for få skolebygninger og klasseværelser, og mange skoler må undervise i skiftehold, ét om formiddagen og ét om eftermiddagen. Det begrænser selvsagt undervisningstiden . Israels restriktioner betyder, at både hjem og skoler i lange perioder mangler elektricitet, lys og varme. Det går ud over eleverne og undervisningen. Elevernes vilkår for at få udbytte af undervisningen er også dårlige. Sult påvirker ofte deres indsats i skolen. Sådan var forholdene for børn og deres skolegang i Gazastriben før den ødelæggende konflikt, som nu er i gang. Hovedårsagen var, at Israel i lang tid – både før og efter selvstyret og Hamas - har holdt Gaza og dets befolkning i et jerngreb. Dette jerngreb har kunnet strammes efter behov, og Israel har gjort det uden at tage menneskelige hensyn til børnene og resten af befolkningen i det lille, overbefolkede landområde. Det er en hovedårsag til, at det i dag er svært at se en ende på konflikterne.