Gebyrer som vinden blæser

211.000 kr. i gebyr for at sagsbehandle en sag om opstilling af fem vindmøller i Døstrup står slet ikke i relation til det faktiske tidsforbrug,

Derfor har Mariagerfjord Byråd nedjusteret gebyret for den slags sager ganske væsentligt. Fremover vil der blot blive opkrævet 5000 kr. for små husstandsvindmøller og 12.000 kr. for store møller med en navhøjde på over 25 meter. De nye takster ligger på niveau med taksterne i nabokommunerne. Gebyret for sagsbehandling var i det tidligere takstblad fastsat til 1000 kr. pr. kw. Det er forklaringen på, at sagen om de fem møller ville udløse en regning på 211.000 kr.