Gedsted-forældre på barrikaderne

72 mødte til borgermøde om børneinstitutionerne

Skolevæsen 18. september 2002 08:00

GEDSTED: Lynch-stemning er måske for voldsom en beskrivelse, men utilfredsheden var tydelig, da 72 borgere i Gedsted og omegn deltog i borgermødet på Gedsted Skole og protesterede mod byrådets planer om ny pasningsstruktur i byen. Som tidligere omtalt er det foreslået at skrinlægge udvidelsesplanerne for Gedsted Børnehave, lukke den som institution og i stedet flytte børnene til Fritidshuset, hvor skolens SFO-børn i øjeblikket har til huse. Fritidsordningen vil så blive rykket ind på skolens område. Der blev uddelt drøje hug til de lokale politikere, som i morgen skal tage stilling til, hvor børnene i Gedsted fremover vil få adresse. De fremmødte repræsenterede forældrekredsen i såvel Fritidshuset som Gedsted Børnehave og Gedsted Skole. - Der er selvfølgelig en vis utilfredshed med nogle af de forslag, som er blevet behandlet fra politisk side, og vi fik da populært sagt også ørerne i vridemaskinen flere gange, erkendte Søren P. Johansen (S), der selv er Gedsted-borger. Forældrene ønsker at bevare status quo og dermed gennemføre den tidligere beslutning om en udvidelse af Gedsted Børnehave. De fleste har heller ikke lyst til at se deres børn forlade Fritidshuset til fordel for separate SFO-lokaler på skolen - eller alternativt i sammenbyggede pavilloner på skolens område. Til gengæld bakker alle op om beslutningen om at nedlægge Gedsted Bibliotek og i stedet flytte aktiviteterne ind på skolens område. Det kan nemlig medføre en øget service for borgerne, bl.a. i kraft af længere åbningstider og desuden vil skole- og kommunebibliotek i højere grad kunne samarbejde. Eksempelvis også om arrangementer af kulturel karakter. Søren P. Johansen forventer iøvrigt, at afgørelsen bliver hårfin, når byrådsmedlemmerne skal tage stilling til pasningsstrukturen i Gedsted torsdag aften. - Det er mit indtryk, at politikernes meninger er meget delte, og kigger man på indstillingen fra såvel børne- og kulturudvalget som økonomiudvalget, kan man se, at flertalsbeslutningerne er knebne. Så der bliver nok en lang debat og en meget snæver afstemning, forudser Søren P. Johansen. Et flertal på tre af de fem medlemmer af børne- og kulturudvalget indstiller lukning og efterfølgende salg af Gedsted Børnehave, hvorefter SFO-en holder flyttedag til skolen. Imod er både Doris Lauritzen (S) og Per Bisgaard (V), der har indgivet hvert sit særstandpunkt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...