Lokalpolitik

Gellers nye Klæder

Læserbrev

MORALENS DOMMER: Marian Geller minder mig mest af alt om eventyret Kejserens nye Klæder. Da hun mangler svar på mine konkrete spørgsmål om politik og visioner, vælger hun i stedet at gøre sig til moralens dommer. I Nordjyskes lørdagsavis nævner hun alle de sager, hun mener er moralsk forkerte. Bedøm selv efter at have læst mit svar til de fire sager, om Marian Geller har en tilstrækkelig indsigt til at gøre sig til moralens dommer. 1. Udbudspolitik om septictanktømning. Du skriver bl.a. "Juridisk er der ikke noget at komme efter, men moralsk efterlader det et problem, at man ikke sikrede de små virksomheder en fortsat eksistens". Mener du virkelig Marian Geller, at Aalborg Kommune skal bruge skattepenge på at sikre virksomheder en fortsat eksistens? Det mener jeg ikke. Vi skal selvfølgelig købe alle vore ydelser der, hvor de er bedst og billigst. Sagen er i øvrigt besluttet af et enigt byråd. 2. Salg af grund på Østmolen i Hals. Hertil er at sige, at kommunens grund på Østmolen ikke er solgt. Jeg går derfor ud fra, at du mener den del af Østmolen, som Aalborg Havn A/S har solgt. Havnen er, som du skriver, et aktieselskab, som selvfølgelig følger de samme regler som alle andre aktieselskaber. Om afgørelsen er rigtig, synes jeg du skal tale med de to medlemmer af venstres byrådsgruppe - Mariann Nørgaard og Ane Marie Viegh Jørgensen - om, idet de begge også er medlemmer af bestyrelsen i Aalborg havn A/S og har stemt for det pågældende salg. 3. Salg af Østhavnen i Aalborg. Du skriver bl.a. "For skatteborgernes penge stiftes et kommunalt aktieselskab, som samtidigt gøres til et privat aktieselskab". Der er altså ikke noget, der hedder kommunalt eller privat aktieselskab. Der er kun én slags aktieselskaber. For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at det var en enig bestyrelse i Aalborg Havn A/S (inkl. venstres daværende byrådsmedlem Anette Valentin), som stemte for salget af Østhavnen. Og der er ikke anvendt én eneste skattekrone til Aalborg Havn A/S. Tværtimod fik kommunen aktierne ved oprettelsen af Aalborg Havn A/S. Og at jeg skulle have forvist pressen og alle de borgere, der var mødt frem til byrådsmødet. Det vil jeg gerne have, at du fører bevis for! 4. En studierejse til Færøerne. Du skriver bl.a. "…som desværre efterfølgende efterlader det juridiske/moralske problem, at borgmesteren ikke vil offentliggøre prisen på rejsen overfor en journalist." Prisen for rejsen og ægtefællernes egenbetaling er offentliggjort for flere måneder siden - helt i overensstemmelse med de regler, hvorpå vi offentliggør alle byrådsmedlemmers rejser. Du hentyder til, at jeg ikke ville/kunne oplyse prisen for rejsen, før vi tog af sted. Dette viste sig i øvrigt, at vi på grund af vejrforhold ikke kom til Færøerne, så en offentliggørelse før rejsen ville jo også have været helt forkert. Men når nu du er så interesseret, hvorfor har du ikke spurgt de medlemmer af venstres byrådsgruppe (Mariann Nørgaard, Tina French Nielsen og Nils Bell), som deltog i turen? Dine afsluttende hentydninger vil jeg lade stå ukommenteret.