Tyverier

Gement tyveri

Spørgsmålet om ikke det er gement tyveri der foregår, når regeringen lægger beslag på de opsparede midler i Landsbyggefonden og bruger dem både inden og uden for den almene boligsektor, til formål som der aldrig har været hensigten med disse midler.

Folketingsmedlem Jakob Axel Nielsen (K) fortalte i TV Nord, at dette ingenlunde er tilfælde, fordi midlerne til byggeri i den almene sektore, i stor udstrækning er kommet fra bevillinger fra finansministeren, fordi man havde fået en meget fordelagtig rente til nybyggeri, som alle danske skatteydere havde været med til at betale. På den baggrund kunne politikerne bare bruge lods af de opsparede midler i Landsbyggefonden. Man kunne anbefale Jakob Axel Nielsen at sætte sig ind i hvordan finansiering af boligbyggeri er foregået i Danmark siden slutningen af 1940’erne, hvor vi havde en katastrofal boligmangel. Den meget fordelagtige rente som Jakob Axel Nielsen taler om, er aldrig blevet givet til det Almene byggeri, dette er tågesnak. Der blev givet et grundtilskud som blev delt mellem stat, kommune og på et senere tidspunkt også fra Landsbyggefonden. Dette grundtilskud blev bl.a. ydet, fordi beboere i de almennyttige boliger aldrig har haft mulighed for skattefradrag for de renter de betaler, i modsætning til rentefradrag i den private parcelhussektor. Når man der oveni kan konstatere, at et parcelhus omsættes i gennemsnit hver 7. år bliver der ydet betydelig mere tilskud til borgere i egen privatbolig end til beboerne i den almene sektor. Skal man så også tillægge de store besparelser borgere i privatejede boliger har oplevet, p.g.a. regeringens skattestop bliver det helt grotesk. Man kunne på den baggrund spørge Jakob Axel Nielsen, hvorfor har du ikke som boligordfører sat dig ind i denne problemstilling? Når tingene hænger sammen som beskrevet oven for, hvorfor er det så beboerne i den almene sektor der skal udsættes for dette gemene tyveri, fra bl.a. dig og dit parti?