Gemte hash i cellen

FREDERIKSHAVN:En 21-årig frederikshavner slap med samfundstjeneste i 20 timer, selv om han blev afsløret i at opbevare hash og anabolske steroider i sin celle i Statsfængslet Kragskovhede. Men den unge mand havde en god forklaring på, hvorfor han opbevarede stofferne. Han bruger ikke selv hverken anabolske steroider eller hash. Når han alligevel havde passet på stofferne, skyldtes det, at han som gangmand havde overtaget den eneste celle med et hemmeligt rum. Som fængselsfunktionærerne altså alligevel fandt. I fængslet er det ikke tilladt at sladre til fængselsfunktionærer eller smide stoffer væk, som tilhører andre. Den 21-årige, som forlængst er ude af fængslet igen, forklarede, at han er i gang med en uddannelse, som blev påbegyndt, mens han afsonede. Han har en kæreste og skal snart være far. En personundersøgelse udfærdiget af Kriminalforsorgen underbyggede, at han var egnet til samfundstjeneste. På den baggrund valgte retten at give en betinget straf på 20 dages fængsel med vilkår om 20 timers samfundstjeneste.