Genbrug ikke i udbud

Firma mener det er bedre til at styre genbrug end kommunen

STØVRING:Selv om et firma mener, at det kan styre genbrugspladsen billigere end kommunen kan, så fører det næppe til, at driften sendes i almindeligt udbud. Det er i hvert fald holdningen hos politikerne i Udvalget for Teknik og Miljø, der som de første har kigget på sagen. Det er firmaet J.L. Renovation, der først i august har henvendt sig med et konkret tilbud, og så skal kommunen tage sagen alvorligt ifølge en nyere paragraf i Styrelsesloven. I hvert lad hvis tilbudet skal betragtes som en "udfordring", beskrevet som det er i loven for, hvordan kommuner skal styres. Og det er kommunens embedsmænd lidt i tvivl om, at det skal. Mangler i tilbud Kort fortalt mener man hos J.L. Renovation, at man kan sørge for at genbrugspladsen ved Sørup fungerer tilfredsstillende til en billigere pris end den kommunen budgetterer med. Det er en vurdering fra kommunen dog ikke enig i. Ganske vist er lønudgifterne 50.000 kroner lavere i det overslag firmaet har sendt, men det regner ifølge kommunen ikke med udgifter til afløsere i ferie og overarbejde. Samtidig gælder tilbuddet ikke hele driften af pladsen, men kun bemandingen, og derfor vurderer embedsmændene, at man ikke vil kunne spare væsentligt på udgifterne ved at tage imod J. L. Renovations tilbud. Sidstnævnte kan man i øvrigt ikke gøre. Skal der ændres på tingene, skal arbejdet sendes i almindeligt udbud, så andre virksomheder også kan byde ind på genbrugspladsen, og alene det at lave udbudsaterialet vil koste mellem 30 og 40.000 kroner, er vurderingen fra rådhuset. Dertil kommer, at det kun koster lidt over 400.000 kroner at drive pladsen, og med så relativt små beløb i spil er der ikke meget at spare for kommunen. Dertil kommer, at forvaltningen mener, at det er lettere at justere på service-niveauet når kommunen selv står for driften. Sagen afgøres på byrådets næste møde den 14. september.