genbrug

[ Ca. 60% af den samlede affaldsmængde i kommunen indsamles på de fem genbrugspladser og sendes til videre genanvendelse. Tallet ligger over det mål, regeringen har for genbrug af affald i år 2001. [ DSV Transport A/S vandt opgaven, som Hals Kommune udbød i licitation, da den daværende kontrakt udløb.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk