Velgørenhed

Genbrugsbutik har givet 268.000 kr. i overskud

BRØNDERSLEV:Røde Kors' genbrugsbutik i Rådhusgade i Brønderslev har givet et overskud på 268.000 kr. Det kunne formanden for Røde Kors-afdelingen, direktør Jørgen Sørensen, oplyse på generalforsamlingen. Jørgen Sørensen oplyste, at der har været en del indtægtsgivende aktiviteter, hvor den største er genbrugsbutikken, hvor der har været en omsætning på ca. 479.000 kr. Jørgen Sørensen oplyste, at der med hensyn til overskud har været en meget stor fremgang i forhold til 2001, som til dels skyldes et meget stort dødsbo, som Røde Kors fik først på året. - Den næststørste indtægtskilde er landsindsamlingen, som gav ca. 103.000 kr. Det var en fremgang på ca. 5000 kr. i forhold til 2001, så et rigtig flot resultat. - Udover disse to store indtægtskilder har vi haft tombola på Store Brønderslev Marked, som gav et overskud på ca. 18.000 kr., så vi har i årets løb samlet skaffet ca. 389.000 kr. til Røde Kors. - Vi har haft rigtig mange mennesker med i vores forskellige arrangementer. Alene landsindsamlingen involverede ca. 140 personer, og i tombolaen hjalp 46 personer med salget. - Røde Kors-afdelingen har betalt for sommerlejr med Ungdommens Røde Kors for tre børn i alderen 7-13 år og én ung på 14-18 år. Det er børn, som ellers ikke ville komme på sommerferie. - Pengene fra landsindsamlingen sendes direkte til landskontoret efter indsamlingen. I august overførte vi 75.000 kr. til katastrofefonden. Vi har sendt 15.000 kr. til vores venskabsprojekt i Laos. Året 2002 har aktivitetsmæssigt været et godt år for afdelingen. Afdelingen har i alt ca. 250 medlemmer.