Aalborg

Genbrugsbutik og vågetjeneste på vej

Røde Kors i Hirtshals søsætter på onsdag 23. november to projekter, som afdelingen håber at få tilslutning til at drive.

Om eftermiddagen er der kaffebord på Hotel Tannishus for lokale folk, der er interesseret i at være med til at drive en genbrugsbutik i Tversted. - Der er tomme lokaler nok i byen, der står og griner. Vi har fundet et velegnet lokale, og der er allerede en lille flok, der har vist interesse for at hjælpe. Vi håber flere frivillige vil melde sig, siger formanden Mette Præstegaard. Samme aften er der kaffebord i Hirtshals, fordi Røde Kors også har planer om at starte en vågetjeneste for døende. - Ingen skal dø alene, og vi er et par stykker, som er interesseret i at starte vågetjeneste, begrunder hun initiativet. Til introduktionsmødet er lederen af vågetjenesten i Aalborg Elis Pedersen inviteret til at fortælle om tjenesten og kravene til de frivillige. Det vil Røde Kors konsulent Michael Jervild også sige noget om. Et tredje initiativ Hirtshals Røde Kors står bag er en lektiecafe på Hirtshals Skole, der ifølge Mette Præstegaard er kommet godt i gang: - Fra starten er der 8-9 elever, som bruger lektiecafeen. Vi har fået en lille flok gamle lærere, som hjælper eleverne. Især med matematik og dansk. Og eleverne er glade for, at de ikke har lektier at tænke på, når der er kommet hjem. De nye tiltag er på forkant af en udvikling, som Dansk Røde Kors har besluttet skal sættes i gang. Organisationen skal ikke blot give støtte til store katastrofer ude i verdenen, men i højere grad end hidtil støtte socialt arbejde herhjemme.