Genbrugsplads for erhvervene

Affaldet skal vejes

BRØNDERSLEV:Affaldsselskabet Vendsyssel Vest i Hjørring har godt nyt om skidtet i Brønderslev. Der åbner nu en genbrugsplads for virksomheder, som gerne selv vil aflevere affaldet. Erhvervsgenbrugspladsen ligger Stadevej 140 i Brønderslev, samme sted som AVV’s genbrugsplads for private borgere. - Virksomhederne læsser affaldet af i samme containere som de private - blot med den forskel, at virksomheder først skal en tur hen over vægten og veje deres affald, fortæller Torben Nørgård, teknisk chef i AVV. - Virksomheder betaler nemlig ikke genbrugsafgift over ejendomsskatten som de private borgere og skal derfor afregne for affaldet efter vægt. - Økonomisk vil det være mest fordelagtigt for mindre virksomheder, som af og til har små mængder blandet affald at benytte genbrugspladsen, siger Torben Nørgård. - Virksomheder, som ikke har behov for eller plads til at have containere til de forskellige affaldstyper stående permanent, kan også komme i betragtning. - Erhvervsgenbrugspladsen kan også være en god løsning, hvis virksomheden har haft en mindre oprydning, der har givet mange forskellige typer affald. Erhvervsgenbrugspladsen er nummer to af sin art. AVV har siden 2000 haft en lignende plads i Harken ved Hjørring. - Men nu behøver virksomhederne i Brønderslev altså ikke at køre så langt med affaldet. - Det gavner miljøet, når affaldet afleveres på genbrugspladsen på Stadevej.

Forsiden