Genbrugspladser i det nye Aalborg

GENBRUG:Fra 1.april 2006 kan borgerne i Aalborg ikke længere få afhentet elektronisk skrot via storskraldsordningen. Det betyder at borgerne selv skal sørge for, at det bliver afleveret på de to genbrugspladser i Aalborg Kommune. Når man betaler for en storskraldsordning så må man også kunne forvente at få sit affald afhentet. Når den nye storkommune fra 1. januar 2007 bliver en realitet håber jeg, at vi kan beholde de fem pladser, vi har i Hals Kommune samt de lokale pladser i Nibe og Sejlflod, således at borgerne ikke skal køre til Nr. Sundby eller Over Kæret, for at aflevere affald inkl. elektronik skrot, som vi i dag kan aflevere på alle vores genbrugspladser. Og kan Aalborgs to pladser nu også kan tage affaldet fra de tre landkommuner ? Og hvad med den megen ekstra trafik med affald på trailere til og fra Aalborg og Nr. Sundby. Det er dyrt og ikke miljørigtigt, hvis alle borgere i Hals Kommune skal køre mellem 30 og 60 km hver gang de har et læs haveaffald, gamle møbler, elektronik skrot, betonaffald, grene, jern osv. osv. Bagefter skal noget af det samme affald så køres retur til Rærup (næsten retur til Hals Kommune). Det virker lidt molboagtigt og fordyrende efter min mening. Da ordningen er brugerfinansieret, bør det være muligt at borgerne får en ordentlig service i forhold til betalingen, så vi ikke risikere at affald bliver smidt rundt i landskabet, hvilket jeg kan være bange for kan blive konsekvensen, hvis de nuværende genbrugspladser bliver nedlagt. Jeg tror for øvrigt ikke, at en storskraldsordning er billigere end vores ordning med fem pladser i Hals Kommune, og oven i købet er det jo slet ikke al affald der afhentes via storskraldsordningen.