Genbrugspladser kan blive for små

Jens Fjendbo Jensen: Mange små genbrugspladser er forholdsvis dyre. Arkivfoto

Jens Fjendbo Jensen: Mange små genbrugspladser er forholdsvis dyre. Arkivfoto

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:- Det er bestyrelsen for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV), der har besluttet, at de fem små genbrugspladser i den tidligere Dronninglund Kommune skal nedlægges, når en ny plads i Dronninglund tages i brug. Det gælder Agersted, Asaa, Flauenskjold, Klokkerholm og Ørum. Det fortæller formand for forsyningsudvalget i Brønderslev Kommune, Jens Fjendbo Jensen, Der også er medlem af bestyrelsen for AVV. Brønderslev Byråd har tidligere besluttet, at AVV skal varetage affaldshåndteringen i Brønderslev Kommune. Jens Fjendbo Jensen fortæller, at spørgsmål om eventuel tredje genbrugsplads i det tidligere Dronninglund Kommune (udover Hjallerup og Dronninglund) tages op i forbindelse med budget 2009. - Baggrunden for denne beslutning er, at en genbrugsplads skal have en vis størrelse og kvalitet for at kunne leve op til nuværende og kommende krav, siger Jens Fjendbo Jensen. Han nævner en række argumenter. - Stadigt flere affaldssorteringer (containere, bure, indsamlingsbeholdere) - Indretning af genbrugspladsen med fast bund og afløb - Sikkerhedsforhold omkring farligt affald (bygning uden afløb) - Bedre service til borgerne (åbningstider, størrelse og indretning af pladsen mm.) - Bedre service til virksomheder, der kan bruge pladserne til mindre mængde affald - Et godt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejdere (velfærdsfaciliteter, lagerrum mm.) - Økonomi og dermed borgernes renovationsgebyr (mange små pladser er forholdsvis dyrere end færre større pladser)