Lokalpolitik

Genbrugspladserne fredet af byrådet

K-politiker stod alene med ønsket om at skære i antallet af genbrugspladser

DRONNINGLUND:- Når borgerne er tilfredse, skal vi ikke begynde at pille ved tingene. Sådan sagde formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), da byrådet i denne uge besluttede, at der ikke skal røres ved den nuværende struktur for de syv genbrugspladser i kommunen. Dette struktur-spørgsmål var kommet op som et sidste uafklaret punkt i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens samlede affaldsplan, men Bendt Danielsen pegede på en nyligt gennemført brugerundersøgelse som grundlaget for ikke at røre ved den nuværende struktur. - Brugerundersøgelsen viser fuld tilfredshed med den ordning, vi har nu, bemærkede han - og pegede på, at åbningstiderne på genbrugspladserne nu skal sættes i fokus for om muligt at sikre brugerne en endnu højere tilfredshed. Bendt Danielsen blev bakket op af både Socialdemokraternes gruppeforrmand, Peer Thisted, og Venstres politiske ordfører, Peter Bandholm, men Det konservative Folkepartis Børge Tjelle Hansen var imidlertid knap så begejstret. - Konsekvensen af det her bliver, at det på sigt bliver dyrere for borgerne. Samtidig vil der blive behov for mere mandskab, og det vil være meget mere rationelt kun at have få pladser, bemærkede K-politikeren, der kun ønskede genbrugspladserne i Dronninglund og Hjallerup bevaret. Hertil svarede Bendt Danielsen, at hverken påstanden om øgede borgerudgifter eller ekstra bemanding kunne dokumenteres, og efter at Hildo Rasmussen havde betegnet tanken om at ændre på gernbrugsplads-strukturen som "det rene galematias", kom Børge Tjelle Hansen på banen igen med en bemærkning om, at man i Dronninglund har et luksusproblem. - Syv pladser, mens der i Aalborg kun er to, tilføjede han - ligesom han også over for byrådsflertallet bemærkede: - Fordi man er mange, behøver man ikke at have ret. Hertil svarede borgmester Mikael Klitgaard (V) imidlertid med et smil på læben: - De fleste er måske ikke de klogeste. Men det er dem, der bestemmer. Hvorefter det uden afstemning blev besluttet at bibeholde den nuværende struktur for genbrugspladserne.