Nibe

General-forsam-ling i IM

BROVST:Indre Mission Samfund i Brovst har afholdt møde i Missionshuset i Østergade i Brovst. Formanden Elmo Myrup bød velkommen, og man sang et par fællessange, hvorefter Hans Åge Bager talte ud fra teksten Lukas Evangeliet kap. 19. Det handler om tolderen Zakæus, der satte alt ind på at se Jesus, og derfor kravlede han op i et træ for bedre at kunne se, når han gik forbi ham. Og Zakæus blev glad, da Jesus sagde til ham "Kom ned, Zakæus, for i dag vil jeg være gæst i dit hus, for menneskesønnen er kommen for at opsøge og frelse de fortabte. Derefter var der kaffebord og siden blev der holdt generalforsamling, hvor formanden aflagde en fyldig beretning om året. Der var afholdt 44 forskellige møder, hvoraf 19 med fremmede talere, og der foruden havde der været afholdt soldatervennefest, ydre Mission bazar, bibelkursus, juletræ og meget mere. Formanden omtalte den årlige udflugt, der var gået til Himmerland, hvor man blandt andet besøgte Nibe Kirke med de smukke kalkmalerier. Regnskabet oplæstes af formanden og balancerede med 52.345 kr. Til bestyrelse genvalgtes Inge Christiansen og Elmo Myrup. Bestyrelsen består desuden af Maja Jakobsen, Egon Markussen og Peder Bæk Christensen.