EMNER

Generalforsamling i Frederikshavn Bridgeklub

FREDERIKSHAVN:Forleden afholdt Frederikshavn Bridgeklub sin 39. generalforsamling, idet klubben blev stiftet 2. november 1936. Formanden omtalte i sin beretning et godt år for bridgeklubben til trods for omvæltningen ved nytårstid med fraflytningen fra Møllehuset og med nyt spillested i Damsgaards cafeteria, hvor man er blevet taget meget positivt imod. Der kunne godt være flere spillere, der ville deltage i turneringer uden for Frederikshavn for at dygtiggøre sig, men alt i alt et år med en god aktivitet hele året og med tilgang af nye medlemmer ved nytårstid, så i skrivende stund har foreningen ca. 130 aktive medlemmer. Poul Harbøll fremlagde regnskabet, som udviste et mindre underskud på driften, pgr. af ekstrordinære udgifter til materialer, samt forøget præmiebeløb med over 5000,- kr. På valg var Jane Conradsen, Poul Erik Harbøll samt Anton Hansen, og da Anton Hansen ikke ønskede genvalg, blev Ulla Pedersen indvalgt, mens Jane og Poul Erik blev genvalgt med akklamation. Sæsonens vindere i de forkellige rækker - efter seks spilleaftener med lukkede rækker: D-rækken: Nr. 1 Poul Jensen-Lotte Engsig 754 p, nr. 2 Otto Calundan-Ingerlis Thomsen 718 p og nr. 3 Kirtsem Larsen-Edith Nielsen 704 p. C-rækken havde en overlegen vinder i Finn Jensen-Per Holst Hansen med 1047 p, nr. 2 Birgit Brassøe-Jytte Høyrup 949 p og nr. 3 Karl Erik Jacobsen-Chr. Thomsen 935 p. B-rækken blev vundet af Grethe Wilhelmsen-Johan Brun 972 p, nr. 2 Mona Andersen-Ella Bjørnager 944 p og nr. 3 Charlotte Pape-Rie Fredeiksen 930 p. A-rækken havde som vinder Peter og Svend Brassøe 975 p og dermed årets klubmestre, nr. 2 Tove og Kjeld Gadegaard 920 p, nr. 3 Anton Hansen-Jane Conradsen 916 p og nr. 4 Henny Jensen-Erik Bo Poulsen 910 p.