Generalforsamling i Gistrup Samråd

Kjeld Mølbæk
Foreningshuset ”Spar Es” har set bedre dage og trænger til en afløser. Foto: Kjeld Mølbæk
1. april 2017 14:08

På generalforsamlingen forleden i Gistrup Samråd konstaterede formanden Anker Lohmann-Hansen indledningsvis, at der er ti foreninger med i samrådet. Formanden blev valgt på det tilsvarende møde for et år siden og intentionen var at gøre samrådet mere synlig for de lokale beboere. Det er i den grad lykkedes for der har været holdt 12 møder i det forløbne år, foruden et orienteringsmøde for medlemsforeningerne.

Der har været meget at forholde sig til i 2016 og begyndelsen af 2017 for i følge de offentlige myndigheder spiller Gistrup ingen rolle i det kommunale bymønster. Således har 11 byer, sammenlignelige med Gistrup, fået 28 millioner kroner til deling til frit brug, mens Gistrup intet har fået - kun afslag på ansøgninger. Gistrup er imidlertid særdeles attraktiv ikke mindst på grund af beliggenheden ved foden af Lundby Bakker og derfor er det ikke godt nok, at nye projekter i byen behandles enkeltvis for det går ud over helheden.

Heller ikke med hensyn til stier og busser i forbindelse med Universitetshospitalet går det Gistrups vej for der er ikke her og nu tænkt på at forbinde de nye gang- og cykelstier med stinettet i Gistrup og det er ikke smart for mange ansatte på hospitalet kommer givetvis til at bo i Gistrup. Der er også udsigt til måske mere end én omstigning for at komme til Aalborg eller gymnasier med mere og det er ikke godt nok. Der skal fortsat være direkte busforbindelser til uddannelsesinstitutioner og Aalborg centrum, som vi har det i dag, og køretiden må heller ikke forlænges, understregede formanden.

I forbindelse med projektet "Gateway til Lundby Bakker", er arealet ved "Spar Es" i spil. Arealet her er på 23.260 kvadratmeter og der kan bygges et lavt åben byggeri med en bebyggelsesprocent på 30 eller et tæt lavt byggeri med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40. Hvis der er enighed om at geninvestere pengene i Gistrup kommer der blandt andet et nyt forsamlings-/borgerhus med en række spændende funktioner.

Afslutningsvis omtalte formanden lokalplanen for "Dybbroparken", hvor der kan bygges etageboliger med en bebyggelsesprocent helt oppe på 60 og det er kun muligt ved at begrænse friarealer fra de normale 25% til kun 15%. Der blev efterfølgende brugt en del tid på at diskutere indholdet af den indsigelse mod lokalplanen, som Gistrup Samråd og Gistrup Beboerforening sender inden fristen udløber.

Kasserer Søren Dahl gennemgik efterfølgende regnskabet og efter indtægter på 29.662,38 kroner og udgifter på 17.418,74 kroner blev der et overskud på 12.243,64 kroner. Der var enighed om at fortsætte med uændret kontingent mod aktivt at forsøge at få flere foreninger med i samrådet.

Under valgene til samrådets bestyrelse var der genvalg til John Hansen, Karl Korfits og Søren Dahl, mens det ikke umiddelbart lykkedes at finde et medlem til erstatning for Hanne Zeuthen, der ønskede at udtræde. Bestyrelsen fik derfor mandat til selv at finde det manglende bestyrelsesmedlem inden Claus Svenstrup blev genvalgt som suppleant. Der var afslutningsvis nyvalg til Jan Olesen som revisor og til Knud Pedersen som revisorsuppleant.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...