Brovst

Generalforsamling i handelsstandsforeningen

Efter at have deltaget i generalforsamlingen i Fjerritslev HandesstaNdsforening, og overværet det voldsomme angreb på Ulla Flintholm, synes jeg hele sandheden skal frem

Ulf Nielsen, Foto Martin Damgård

Ulf Nielsen, Foto Martin Damgård

Efter at have deltaget i generalforsamlingen i Fjerritslev HandesstaNdsforening, og overværet det voldsomme angreb på Ulla Flintholm, der så muligheder i samarbejde med ny annonceavis, Fjerritslev Ekstra, hvilket medførte massive beskyldninger mod Ulla om illoalitet over for den øvrige bestyrelse, synes jeg hele sandheden skal frem. Fire medlemmer af bestyrelsen, herunder Per Brian Jensen fra nordjyske medier, samt kasserer Anders Andersen, havde skriftligt indstillet, at de med øjeblikkelig virkning, ville forlade bestyrelsen, hvis ikke Ulla frivilligt trak sig ud af bestyrelsen. I det attende århundrede brugte man udtrykket skomagerlaug om dem der bestemte,om nye virksomheder måtte starte op i byen. Ulla, som ellers har værte med til flere fremadrettede initiativer, herunder oprettelse af internetportalen, Fjerritslev handel, for ca 5 år siden, trak sig klogeligt fra bestyrelsen. Ovennævnte portal oprettet af private midler, blev boykottet af de førende indenfor handelstadsforeningen. Efterfølgende er man da blevet klogere, og oprettet ny portal, Fjerritslev dk. Fantastisk dækning af generalforsamlingen i Nordjyske den 28 feb. Stor appetitvækker på forsiden og en halv sides dækning på side 3. Som tidligere set i Nordjyske, refererede man kun det, der passede avisen og dens fortsatte annoncemonopol bedst. Jeg sad lige overfor Nordjyskes områdechef, Per Brian Jensen, medlem af bestyrelsen. Jeg gav overfor ham og forsamlingen udtryk for, at jeg syntes, at nordjyske er blevet en dårlig avis set i forhold til at omtale lokale begivenheder, såsom EBH-banks kollaps og efterfølgende økonomisk forarmelse af hele lokalområdet, idet Nordjyske næsten ikke havde orienteret deres læsere om sagen.Vi var henvist til Jyllandsposten eller Børsen for at få informationer om bankens kollaps. Per B Jensen afviste ikke kritikken, men henviste til, at det ikke var hans ansvarsområde. Hvis Nordjyske ville have brugt forholdsmæssig lige så mange resurcer på at afdække og refErere fra generalforsamlingerne i EBH-bank gennem årene, som på at nedgøre Ulla Flintholm. Ja så var der måske flere, der var blevet opmærksomme på, og fået stoppet EBH-banks varmluftsballon, og hermed undgået et tab svarende til ca 580.000 kroner pr. indbygger i den gamle Brovst og Fjerritslev kommune, ca 17.000 indbyggere. Af Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19, Fjerritslev Svar: For god ordens skyld skal det bemærkes, at NORDJYSKE også i sin omtale af generalforsamlingen i handelsstandsforeningen skrev, at fire bestyrelsesmedlemmer samt en kasserer havde indstillet, at de med øjeblikkelig virkning ville forlade bestyrelsen, hvis ikke Ulla Flintholm trak sig fra bestyrelsen. red.