Lendum

Generalforsamling i idrætsforeningen

Onsdag 12. februar holder den lokale idrætsforening i Lendum, LUGI, generalforsamling i klubhuset. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest ti dage før.