EMNER

Generalforsamling i Kvissel Borgerforening

Der skulle hives i næsten både arme og ben, før det var muligt at få nogle fremmødte borgere til at modtaget valg til Kvissel Borgerforenings bestyrelse. Jette Kjeldsen og Erik Jørgensen ønskede ikke genvalg, og derfor skulle der som minimum findes to nye medlemmer. Efter længere tid lykkes opgaven, og de nyvalgt blev Niels Andersen og Poul Christiansen. Leo Vinther og Per Pedersen modtog genvalg. Bestyrelsen består tillige af Ilse Sønderby, Per Møller Ludvigsen og Ole V. Hansen. Som suppleant var der genvalg til Julie Tyron og Thomas Skov Andersen blev valgt som 2. suppleant. Som repræsentanter til Kvissel Fritidshus bestyrelse, blev Svend Erik Hansen og John Lundsgaard valgt. Selv om det var svært at trække de fremmødte med i bestyrelsesarbejdet, så var der stor interesse for at hjælpe, hvis der skulle ydes fysisk arbejde i forbindelse med Kvissel Købmandsgård. Der blev spurgt livligt ind til emnet og Formand Leo Vinther svarede velforberedt på alle spørgsmål. De endelige konklusioner forventes i nærmeste fremtid. Også interesse omkring trafiksikkerheden over broen blev meget berørt. Leo Vinther kunne i sin beretning fortælle om årets arrangementer og det blev senere drøftet at reducere i festarrangementer o.lign., hvor erfaringen viser at udgifterne økonomisk og menneskelig ikke står mål med borgernes tilslutning. Han takkede Eigil Nielsen for hjælp til vedligeholdelse af Legepladsen, og der var en særlig tak til Erik Jørgensen for sit otteårige virke som foreningens kasserer. Et forslag fra de fremmødte var, at alle forsøger at skaffe mindst ét medlem mere til foreningen. Der mangler især medlemmer under 30 år. Aftenen sluttede med varm suppe til alle.