EMNER

Generalforsamling i samlerklub

BROVST:Mønt og frimærkeklubben Han Herred har afholdt generalforsamling i Mølleparkcentret. Formanden, Per Andersen, kunne aflægge den første beretning i samlerklubben, der i marts 2003 blev dannet ved en fusion mellem Brovst og Omegns Frimærkeklub og Han Herreds Møntsamlerforening. Formanden kunne berette om et fredeligt foreningsår, hvor det væsentligste var, at bestyrelsen har besluttet at afholde en samlermesse i Brovst Hallen. Samlermessen finder sted 18. april, og foreningen har fået tilsagn fra seks mønt og frimærkehandlere om at deltage i messen. Desuden forventer bestyrelsen, at omkring 60 krejlerborde besættes. Det vil sige borde, hvor private kan sælge og bytte forskellige samlerobjekter. Et andet af bestyrelsens nye tiltag med ungdomsaftner i tilknytning til de ordinære byttemøder har ikke været den store succes. Kasserer Anders Bihlet fremlagde foreningens regnskab. Regnskabet viste et underskud på cirka 3000 kroner. Dette underskud er dog ikke et retvisende billede af situationen, da foreningen ligger inde med auktionsmateriale for cirka 2500 kroner. To bestyrelsesmedlemmer Per Andersen og Keld Simoni, som begge er fra Brovst, var efter tur på valg. Begge modtog genvalg. Bestyrelsen består herudover af Bjørn Nørskou, Anders Bihlet, begge Brovst og Kim Mose, Bonderup. Suppleant blev Ove Pedersen fra Fjerritslev. Der var også valg af to revisorer. Disse blev Vagn Jæger, Fjerritslev og Jens Dahl, Arentsminde. Bent Leere, Torslev blev suppleant. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Per Andersen som formand og Bjørn Nørskou som næstformand. Posterne som kasserer, sekretær og auktionarius blev besat af henholdsvis Anders Bihlet, Kim Mose og Kjeld Simoni. Efter generalforsamlingen var der auktion og almindelig bytteaktivitet. JD