Frederikshavn

Generalforsamling i Strandby F

STRANDBY:Det er uden den store dramatik, at den selvejende institution Strandby Fritidscenter indkalder til ordinær generalforsamling. Det sker torsdag den 8. september kl. 19.30 i fritidsordningens lokaler ved hallen. Udover beretninger fra både formand og konstitueret leder, bliver der også mulighed for at komme rundt og se de nyindrettede lokaler i fritidsordningen og klubben. Hen over sommeren er der nemlig sket et større skift i brugen af lokaler, sådan at fritidsordningen nu har til huse i "det nye hus" ved hallen og borgerhuset, mens klubben er flyttet tilbage, hvor det hele startede - nemlig i den gamle overlærerbolig ved skolen. På dagsordenen er også valg til bestyrelsen. På valg er bestyrelsens næstformand, Pernille Møller, der ikke ønsker genvalg, og Ole Andersen. Der vil også blive mulighed for at høre nærmere om den spareplan, der er sat i værks for at sikre økonomi, ligesom der er nyt om ansættelse af ny leder for fritidscenteret. -bjørn -- No virus found in this outgoing message. Checked by AVG Anti-Virus. Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.10.18/89 - Release Date: 02-09-2005