Generalforsamling i vandværket

GISTRUP:Her sidst på mødesæsonen har Syrenparkens Vandværk i Gistrup indkaldt sine forbrugere til den årlige generalforsamling, og det sker onsdag den 9. maj kl. 19.00 i foreningshuset “Spar Es” på Lyngtoften, der på det nærmeste er placeret midt i leveringsområdet. Der leveres nemlig drikkevand til de mange beboere i den ældre bydel op mod Lundby Krat, og udover formandens beretning samt aflæggelsen af regnskabet for 2006 samt valg til bestyrelsen, skal fremtiden sikkert også diskuteres. Vandværkets boringer er nemlig begge faldet sammen, og da der er givet afslag på at bore nye, distribueres der allerede nu udelukkende vand fra Aalborg Kommune i det lokale ledningsnet.