Hvalpsund

Generalforsamling med banko

Der er et omfattende program, når Dagli' Brugsen i Hvalpsund 12. april holder generalforsamling på Lord Nelson i Hvalpsund. Her bliver der bl. a. beretning og foretaget valg til bestyrelsen, og efter selve generalforsamlingen bydes der på et traktement inden, der sluttes af med bankospil.