Lokalpolitik

Generalforsamling nummer 100 med et ønske om selvstændighed STORKOMMUNE: Frederikshavns borgmester er med i Skagen Turistforening

SKAGEN:Turistforeningen samarbejder gerne men man ønsker ligesom turistforeningerne i Frederikshavn og Sæby at være egen herre og har intet ønske om fusion. Det kom frem til Skagen Turistforenings generalforsamling nummer 100 på Brøndums Hotel, hvor formanden Ulla Mosich kunne byde velkommen til de nye tider personificeret ved Frederikshavn kommunes førstemand, borgmester Erik Sørensen. -Der ligger en stor værdi i, at kommunens førstemand har taget sæde, ikke blot i Skagen Turistforenings bestyrelse, men også sidder på de tilsvarende poster i både Frederikshavn og Sæby Turistforeninger. Klar over betydning Det signalerer, at det nye byråd udmærket er klar over turismens betydning for kommunen og tager vores arbejde i turistforeningerne og i erhvervet som helhed meget seriøst. Så vi ser frem til samarbejdet med Erik Sørensen, som jo også er formand for turistsamarbejdet Toppen Af Danmark. Kommunens tre turistforeninger har i et par år nu holdt jævnlige orienteringsmøder bestyrelserne imellem for blandt andet at holde hinanden a jour med, hvad der er gang i de forskellige områder. Opbakning i fare - Vi er overbeviste om, at den store lokale opbakning der er i vores områder vil forsvinde, hvis der bliver en central og kommunal topstyring af vores branche. Det decentrale og nære er meget vigtigt for at få turisterhvervet i tale, og for at få vores medlemmer til at arbejde den samme vej og investere i fælles markedsføring og produktudvikling, sagde hun. Alle tre turistforeninger har sæde i Erhvervs- og Turismeudvalget. - Vi har derigennem god kontakt med både borgmesteren og embedsmandsværket, og i det forum vil vi være i stand til at have stor indflydelse både på visionerne for vores område og fordelingen af de midler, der er tildelt udvalget, så disse går til turismeudvikling. Ud af bestyrelsen Den nye kommunesstruktur har også betydning for bestyrelsen i det Mogens Eeg, der har været Skagen Kommunes repræsentant, udtræder af bestyrelsen. - Mogens Eeg har gjort en kæmpeindsats for Skagen Turistforening og er heldigvis stadigvæk ivrigt engageret i flere turistrelaterede projekter, og det er den siddende bestyrelses plan indtil videre at fastholde Mogens i de bestyrelser og udvalg, han sidder i på foreningens vegne, forklarede Ulla Mosich Mogens Eeg arbejder således videre med Skagen Helse, Litteraturfestival, tilgængelighed og sidder i højskolen Digets fond.