København

Generalforsamling

KØBENHAVN:Mandag 3. februar holder Hjemstavnsforeningen for Vendelboer sin ordinære generalforsamling i lokalerne i Rømergade 17 i København. Efter generalforsamlingen får foreningen besøg af forstander Steffen Carl-Nielsen, København, der vil holde foredrag over emnet "Danmarks stoltheder og skønheder".