Dall

Generalforsamlingen var ulovlig

GVD: GUg-Visse-Dall Antenneforenings generalforsamling bør gå om. Medlemmerne af GVD Antenneforening har ret til en ny generalforsamling. Og det fortjener de. Ifølge NORDJYSKE Stiftstidende så hedder formanden ikke længere Niels Christensen. Det er yderst alvorligt, for det er først og fremmest takket være hans lederskab og evner, at vi i dag har Danmarks bedste og billigste forening. Medlemmernes loyalitet bør først og fremmest gælde Niels Christensen og ikke bestyrelsen, som aldrig før har udrettet noget selvstændigt. Uden Niels Christensens aktive medvirken til et glidende generationsskifte, så frygter jeg, at vi uigenkaldeligt kommer til at tabe mere end selve foreningens sjæl på gulvet. Jeg giver ikke en Kina mands chance for, at denne bestyrelse vil give ham lov til at aflevere ordentligt. Dette skal naturligvis ses i lyset af den netop afholdte og efter min mening skandaløse generalforsamling. Manden med de fleste stemmer er degraderet til almindeligt bestyrelsesmedlem. Hvem gider at fortsætte med en sådan arbejdsgiver - for hvad bliver det næste? Som ansat kan man jo forvente sig hvad som helst af en bestyrelse, der finder på at hyre en advokat til at udtale sig negativt om sine egne ansatte. Hvordan ville du kære læser mon selv reagere på en sådan handling? Jeg opfordrer til, at der snarest muligt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Formelt pga. to klart ulovlige handlinger på generalforsamlingen 29. november: For det første var det ulovligt at begrænse medlemmernes taletid i forhold til bestyrelsens beretning. Forretningsordenens begrænsning af taletid handler kun om forslag, og en beretning er ikke et forslag. For det andet blev der aldrig holdt valg af suppleanter til bestyrelsen. Jeg havde selv forslag til en kandidat som suppleant, men det brændte jeg inde med, fordi bestyrelsen blot udpegede suppleanterne blandt de, som ikke blev valgt til bestyrelsen. Dette er i direkte modstrid med foreningens vedtægter, som konkret kræver, at der afholdes valg af suppleanter. Kort sagt skal alt på den ordinære generalforsamling gå om. (forkortet af red.)