Generationsskifte på kunstmuseet i Aalborg

Bestyrelsesformand udskifter både direktøren og sig selv for at opruste til fremtiden

Kunstmuseet KUNSTEN i Aalborg skal have ny direktør. Museets medarbejdere er i dag, mandag, blevet orienteret om, at Nina Hobolth stopper som museumsdirektør pr. 1. april i år. Hun får i stedet en stilling som seniorforsker på museet. Nødvendigt generationsskifte Museets bestyrelse holder møde i eftermiddag og planlægger her forløbet omkring ansættelsen af en ny leder, som forventes fundet og ansat i løbet af de næste tre-fire måneder, siger museumsbestyrelsens formand, Lars Bang Jensen, der samtidig varsler sin egen udskiftning på formandspladsen. - Jeg ser det her som et nødvendigt generationsskifte, og det har været vigtigt for mig at få det gennemført på et tidspunkt, hvor museet står stærkt. Når fratrædelsen sker nu er det netop, fordi Nina Hobolth har opbygget en organisation med en yderst kompetent bemanding, som virkelig lægger sig i selen for at give nordjyderne og vores turister en god oplevelse på et godt kunstmuseum, siger bestyrelsesformanden. - Den nye museumsdirektør skal naturligvis gå forrest, når museets vision skal realiseres. Det vil sige, at museumsdirektøren skal fastholde KUNSTEN som et af landets førende museer indenfor formidling af moderne kunst og gøre KUNSTEN til bindeleddet mellem billedkunsten og det omgivende samfund. Den nye direktør skal tilføre museet et nyt frisk pust og et nyt lederskab. Der vil blive lagt vægt på udstillings- og forskningserfaring, evnen til at etablere et godt netværk i Danmark og udlandet, at museumsdirektøren kan dyrke nye samarbejdsrelationer med erhvervslivet og ikke mindst skal den nye museumsdirektør være en professionel leder med gode kommunikative evner, siger Lars Bang Jensen. Skabte stærkere museum Om den afgående direktør, Nina Hobolth, som han har arbejdet tæt sammen med i 12 år, siger Lars Bang Jensen, at hun har skabt et væsentligt stærkere museum, end det hun overtog ledelsen af i 1989. Hun er kendt som en vedholdende og ivrig beskytter af kulturarven, og vi kan blandt andet takke Nina for, at museets bygning i dag er fredet og at den faste samling på flere væsentlige områder er styrket. - Nina er aldrig bukket under for pres udefra, men har værnet om museets integritet og mål. Hun er en ivrig fortaler for, at museerne i regionen samarbejder - også på tværs af faggrænser. Der har altid været fokus på KUNSTENs kerneydelse: Nemlig at være et kunstmuseum for den bedste kunst og for hele befolkningen. På grund af Nina Hobolths indsats har Nordjylland et stærkt kunstmuseum.