Generationsskifte

BRØNDERSLEV:Der skal ske en forholdsvis stor udskiftning i bestyrelsen, når Brønderslev Badminton Club tirsdag aften har generalforsamling. På sidste års generalforsamling fremlagde bestyrelsen en plan for en mere decentral styring af klubben, siger klubbens formand Per Hardahl. - Denne plan indebærer en mere fleksibel opbygning af bestyrelsen. Det skal gerne muliggøre, at vi er fastlåst af et bestemt antal medlemmer i bestyrelsen, men at denne kan variere mellem fem og ni personer. Per Hardahl fortæller, at det er meldt ud, at to-fire personer ønsker at stoppe på hovedgeneralforsamlingen, mens tre-fem medlemmer vil stoppe i forbindelse med næste års generalforsamling. Per Hardahl siger, at der er brug for nye kræfter. - Klubben skulle jo gerne komme ind i fremtiden på begge ben. Det kan den komme ved, at bestyrelsen får et solidt rygstød og mandat. Per Hardahl opfordrer medlemmer til at møde op, og tage del i klubbens udvikling gennem for eksempel holdleder-gerning og lignende gøremål, så det vil være muligt at drive klubben med en bestyrelse, der er mindre end ni personer. - Vi håber ikke at nå dertil, at det ikke er muligt at samle en ny bestyrelse. Det ser for tiden ud til, at vi kan samle en bestyrelse på mellem syv og ni medlemmer. - Jo mindre bestyrelse, jo større krav er der til hjælpen omkring bestyrelsen. Der er fra alle nuværende bestyrelsesmedlemmers side give tilsagn om stadig at være til rådighed samt være "fødselshjælpere" for den kommende bestyrelse. - Jeg håber vi kommer godt over et generationsskifte, siger Per Hardahl.