Børnepasning

Generel tilfredshed med budgetforslag

AALBORG:Selv om politikerne beklager, at der ikke bliver råd til at forbedre servicen på en række områder i Aalborg Kommune næste år, så er byrådsmedlemmerne generelt forholdsvist godt tilfredse med budgetforslaget. Også selv om der ikke bliver råd til eksempelvis nye idrætshaller, en del af skolerenoveringerne og vedligeholdelse af alle de veje, der er huller i. Under 1. behandlingen blev der givet udtryk for mange af de positive elementer, som budgetforslaget indeholder. Byrådsmedlemmerne er især glade for, at der kommer pasningsgaranti på handicapområdet, akkurat som der er på børneområdet og ældreområdet. Nye tilbud til personer med kroniske sygdomme, opførelse af en ny tandklinik, byggeri af nye vuggestuer og børnehaver og nye boliger til sindslidende og autister var nogle af de ting, der blev fremhævet under debatten. Samtidig var stemningen væsentligt mere afslappet end under sidste års budgetdebat. Det skyldes, at der i år ikke er lagt op til store besparelser, som det var tilfældet under forhandlingerne for et år siden. Borgmester Henning G. Jensen (S) afsluttede da også debatten med at slå fast, at når man har et byråd, der samarbejder, så kan man løfte i flok og nå resultater. Han konkluderede, at der var enighed om, at det ikke er muligt at udvide driftsudgifterne, men at der er mulighed for at rykke rundt på udgifterne på anlægsområdet.