Genfind stoltheden

Konservative grundholdninger: værdipolitik, økonomisk vækst, parti tilbagegang, få eller mange konservative, kontant konservativ linje

EMNER 22. september 2011 06:00

Konservativ politik, genforene den økonomiske politik med værdipolitikken, radikale kompromisser igennem mange år, stærk national identitet og kultur - disse er nøgleord, der gang på gang kommer frem i medierne for tiden. Konservatismen er en individorienteret samfundsteori, hvor samfundet tilpasses de menneskelige behov - og ikke omvendt. Bemærk ordet individorienteret. Hvordan skaber man ørenlyd for politik, der er individorienteret - vel at mærke ikke personfikseret? Hvordan får de (få) konservative politikere samfundets konservative individer til at spille i samme orkester igen? For vi snakker jo om frivillige individer og ikke ansættelsesforhold/betalingsforhold. Hvordan får man frivillige (vælgere) til at bakke op om en konservativ politik - hvis vi vel at mærke skal have en sådan og ikke overlade den til Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og/eller Radikal Venstre? Giv ejerskabet af konservativ politik tilbage til vælgerne. Lad vælgerne selv definere, hvad der kan få dem til at samle sig i et konservativt parti igen. Redskaber og værktøj findes der nok af til det formål. Det er ikke nok at samle lokale formænd/kvinder og/ eller hovedbestyrelser til en evaluerings snak. Valgresultatet taler sit eget sprog om, at hovedparten af landets konservative vælgerforenings bestyrelser ikke har været i stand til at hanke op i de konservative vælgere - for det må man formode er en vigtig opgave for vælgerforeningers bestyrelser. Grøften mellem Folketingets (konservative) politikere og de vælgere, der har stemt dem ind, er blevet alt for dyb og bred. Vi kunne for dens sags skyld ligeså godt bare ansætte en professionel bestyrelse i Folketinget - lydhørheden over for konservative (og muligvis andre partiers) vælgere kan ligge på et meget lille sted. Det er muligt, at der er geografiske forskelle på lydhørhed, men her i Nordjylland langt fra Folketinget blæser den konservative lydhørhed med vinden. Giv de konservative vælgere stoltheden tilbage - stoltheden over at være en del af et parti der vil værne om individets egne muligheder for selv at forme sin egen tilværelse, med respekt for andres ret til at gøre det samme inden for givne samfundsrammer. Tag imod den kritik, der i forvejen hagler ned i medierne og spil bolden tilbage til vælgerne for at finde ud af, hvilke profiler/sager af konservativ værdi de vil stemme på - og saml det så op i et parti, der består af aktive ambassadører, plukket blandt selvsamme vælgere. Og skulle det så vise sig, at vælgerne foretrækker at være konservative inden for hjemmets fire vægge og ikke som et samlet parti, der har repræsentanter fra alle landets opstillingskredse i Folketinget, er det jo også en erkendelse at nå til.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...