Genindfør gruppeeksamen

I vinters forbød regeringen eksamen i grupper. Afskaffelsen viser, at regeringen ikke har glemt den sorte skole og de gamle ideologier. I Socialdemokratiet mener vi, at afskaffelsen var helt forkert, og vi vil derfor, så snart vi får magt dertil, genindføre gruppeeksamen.

Rasmus Prehn

Rasmus Prehn

En holdning, som vi bl.a. deler med de studerende på Aalborg Universitet, der protesterede kraftigt over regeringens forbud. Både undervisningsminister Bertel Haarder og videnskabsminister Helge Sander påstår, at de og regeringen intet har imod projektorienteret undervisning og gruppearbejde. De nærmest antyder, at det er en pædagogisk form, de ønsker fremmet i dansk uddannelsespolitik. Det synspunkt vil jeg naturligvis gerne kvittere for. Det er jeg enig i. Det er nye toner fra Venstre-mændene Haarder og Sander, der tidligere har været anderledes hånlige og kritisk indstillede over for gruppe- og projektarbejde – og hvem husker ikke partifællen statsminister Anders Fogh Rasmussens nedsættende tale om lallende rundkredspædagogik. Men hvis det virkelig er Sanders, Haarders og regeringens intention at fremme projekt- og gruppearbejde eller dog blot lade det være en integreret del af undervisningsformerne, hvorfor skal der så ikke længere eksamineres i det? Når der har været snak om, at mindre fag som religion, historie, idræt eller skriftlig engelsk ikke bliver prioriteret tilstrækkeligt højt af eleverne i folkeskolen, har regeringens løsning været, at der skal eksamineres i disse fag, så de opnår større status og bevågenhed fra elevernes side. Forstået på den måde, at når man eksamineres i noget, så tager eleverne det mere alvorligt. Denne logik og argumentation holder åbenbart ikke, når det handler om regeringens holdning til projekt- og gruppearbejde. Her vil det forhold, at gruppeeksamener forbydes, ikke have den mindste indvirkning på elevernes og de studerendes prioritering af gruppearbejdet, hvis man skal tro de to ansvarlige ministre. Hvor er logikken henne, Haarder og Sander? I må da selv kunne se, at jeres argumentation ikke holder vand. I siger et – og gør noget andet. Samtidig hævder begge ministre, at det ingen betydning vil få for de studerendes motivation, når et større skriftligt arbejde ikke længere betyder noget i karaktergivningen. Jeg spørger igen, hvor er logikken henne? Endelig må jeg spørge Venstre-mændene Haarder og Sander: Hvad blev der af det frie valg? Som eksamensbekendtgørelsen er i dag, er det de fleste steder muligt for eleverne og de studerende selv at vælge, om de vil til eksamen individuelt eller i en gruppe. Men med regeringens indgreb fratages de dette frie valg. Nu er der kun én mulighed tilbage, nemlig den individuelle eksamen. Smagsdommerne i regeringen har altså valgt, hvad der er bedst for eleverne og de studerende. Det gælder også institutionerne. Langt, langt de fleste er eller bliver selvejende med bestyrelser med eksternt flertal. Hvorfor kan bestyrelserne ikke med en faglig indstilling fra institutionens medarbejdere tage stilling til eksamensformerne, så længe de opfylder bekendtgørelsens krav om individuel bedømmelse? For det er jo sådan, det er i dag: Kravet til en eksamen er, at der gives en individuel bedømmelse – uanset om den er individuel eller i gruppe. Hvor er tilliden til de mennesker, regeringen i vidt omfang selv har godkendt udnævnelsen af? Tilbage står, at jeg ikke har hørt ét eneste fagligt, pædagogisk argument imod gruppeeksamener. Regeringens modstand skyldes efter min mening udelukkende et ubehag ved alt, der minder om fællesskab, samarbejde og ”rundkredspædagogik”. I Socialdemokratiet stoler vi på uddannelsesinstitutionernes fagfolk, på eleverne og de studerende. Vi vil derfor genindføre gruppeeksamen.