Genindfør servicejob

PROBLEMLØSNING:Arbejdsløsheden fortsætter med at vokse. Opsvinget, som en tilbagelænet regering håber på skal ændre billedet, lader vente på sig. Derfor bør ordningen med servicejob straks genindføres. Da VK-regeringen som en af sine første handlinger slagtede servicejobordningen, var begrundelsen, at arbejdsløsheden faldt. Det argument har regeringen selv manet helt i jorden. Arbejdsløsheden er steget og steget gennem de seneste to år. Samtidig har AF og kommunerne store problemer med at skaffe fornuftige og perspektivrige aktiveringstilbud til den stadigt større gruppe af arbejdsløse over 48 år. Servicejob er en vej til at løse nogle af problemerne. Offentlige institutioner, der ansætter en ny medarbejder i et servicejob får et løntilskud på 110.000 kroner. Det vil betyde, at staten for hver ny stilling sparer 52.000 kroner pr. person i årlige udgifter til dagpenge, fordi forudsætningen for at få et servicejob er, at man er arbejdsløs og har været ledig i mindst et år. Fordelene er krystalklare. Den enkelte får et meningsfyldt og ordinært arbejde til overenskomstmæssig betaling. Der er masser af steder, hvor kommunen har behov for at forbedre velfærdsservicen. Det kan med servicejob gøres for den halve pris samtidig med, at staten sparer penge for hver person, der kommer i job.