EMNER

Gennembrud på sygedagpengeområdet

Antallet af sygedagpengesager er faldet markant i løbet af 2004

HALS:- Vi har virkelig fået styr på det. Sådan siger en glad formand for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), efter at udvalget på det seneste møde igen så nærmere på sygedagpenge-situationen i kommunen. Her kunne Ane-Marie Viegh Jørgensen (V) & Co. med tilfredshed konstatere, at antallet af løbende sager ved udgangen af 2004 var faldet til 98 - hvor tallet på samme tid i 2003 lå på 168. Samtidig var antallet af de dyre sager på 52 uger eller mere - hvor kommunen sidder med hele sygedagpengeudgiften - faldet fra 24 til 14. - Det er meget flot, og selv om jeg måske tvivler på, at vi kan holde de langvarige sager nede på 14 hele tiden, så viser det her, at ændringerne i forhold til håndteringen af disse sager for alvor er ved at virke, siger udvalgsformanden, der i samme åndedrag bemærker, at kommunen i sin budgetlægning opererer med at have omkring 20 af de langvarige sygedagpengesager i snit. Er Ane-Marie Viegh Jørgensen glad for at have medvirket til reduktionen i antallet af sygedagpengesager, så er det imidlertid ifølge formanden et helt andet sted, at udviklingen kan betragtes som en rigtig succeshistorie. - Vi har formået at få flere tilbage i ordinære job, og det er dér, at succesen skal måles. Rent menneskeligt er det jo dét, det drejer sig om, og kan vi hjælpe til at undgå en langtidssygemelding, så er det kun godt, siger Ane-Marie Viegh Jørgensen, der samtidig roser medarbejderne i forvaltningen for at fremme den positive udvikling på sygedagpengeområdet. - Vi er blevet bedre til at få en hurtig afklaring i forhold til de berørte borgere, og så bruger vi de fleste af kræfterne på de borgere, hvor vi allerede tidligt kan se, at der kan blive et problem med at få dem tilbage på arbejdsmarkedet, siger hun.