Lokalpolitik

Gennemgående vej måske også bus-gade

Busser, som kunskal til Nørhalne Hallen, skal måske benytte den ny vej gennem nyt boligområde

AABYBRO:Det ny bolig- og institutionsområde ved Sulstedvej i Nørhalne får en gennemgående vej fra Sulstedvej til Gustav Zimmersvej, trods protester. Og det bliver måske også en vej for busser, der skal frem til Nørhalne Hallen. Det er byrådet indstillet på efter at lokalplanforslaget er godkendt til fremlæggelse til offentlig debat. Om den ny vej også bliver en bus-vej, er der ikke taget stilling til endnu. Men i byrådet var der enighed om en tilføjelse til lokalplanen om, at man skal undersøge mulighederne for at lade bustrafikken til Nørhalne Hallen benytte den ny vej. For at aflaste de øvrige veje i Nørhalne, bør busser, som udelukkende skal frem til Nørhalne Hallen, kunne benytte den ny vej og køre direkte ind på den østlige del af hallens parkeringsplads, mener politikerne. Den gennemgående vej vil blive udstyret med chikaner, som skal få hastigheden ned. Det er chikaner som dem, der i dag findes på Thomasmindevej i Aabybro og som medfører en form for slalomkørsel. -Med de kraftige chikaner, kan vi dæmpe hastigheden så meget, at det ikke bliver en belastning, sagde Aage Toftegaard (V), formand for teknisk udvalg. - Desuden vil det være en fordel, at man fremover kan komme til Nørhalne Hallen ad to veje, så det ikke kun er Gustav Zimmersvej, der får al trafikken til hallen, tilføjede han. Erik Ingerslev Larsen (SF) mener, det er vigtigt, at få det ny biolig- og institutionsområde knyttet til den øvrige del af Nørhalne. Og det sker bedst med den gennemgående vej, - Ellers risikerer vi, at folk, der arbejder udenbys og bor i Nørhalne, handler inden de kommer hjem, hvis det skal være for besværligt at komme fra det ny boligområde til byens forretninger, sagde han. Samme holdning havde Jan Andersen (V). - Vi skal sikre, at trafikken ikke bare suser gennem det ny område. Og det gør vi med chikanerne. Men vi skal også sikre, at området får en sammenhæng med resten af byen, så folk ikke skal hele vejen udenom for at handle, sagde han.