Gennemgribende revision af handicappolitisk udkast

Efter en stribe kritiske høringssvar har forvaltningen besluttet at foretage en gennemgribende revision af teksten, inden udvalgene i denne uge skal behandle udkastet til handicappolitikken politisk.

Forvaltningen giver i dagsordenen til sundhedsudvalgsmødet senere på ugen udtryk for, at høringssvarene til den kommende handicappolitik har givet anledning til en "gennemgribende revision" af handicappolitikken. Blandt andet foreslår forvaltningen, at beskrivelser af, hvad borgerne ikke kan forvente helt fjernes fra politikkens endelige ordlyd.