Gennemtænkt?

Nu er der under en måned til, at alle villaer, rækkehuse, landbrugsejendomme og så videre skal have en postkasse ude ved fortovet eller skel. (Postvæsenet forsøger ganske vist at få os til at benævne den "brevkasse", men det ændrer ikke ved, at det er en postkasse).

Jeg er selv i gang med at flytte min egen postkasse ud til fortovskanten, placeret efter forskrifterne og faktisk lige der, hvor sneploven de sidste par vintre har læsset halvandet ton sne af, afleveret med stor kraft. Det bliver velsagtens et tilbagevendende job at genplacere min postkasse de kommende år, hvis vintrene fortsat bliver strenge. Det er træls fremover at skulle helt ud til vejen for at hente morgenavisen, og det er irriterende, at man ikke længere har føling med, om postbuddet har været her eller ej. De eneste, som går fri for denne lidet gennemtænkte postkasselovs problemer, er pensionisterne, dog forudsat at de er svagelige. Så kan man nemlig få dispensation fra kravet om selv at skulle bevæge sig udenfor huset for at hente sin daglige post men kan i stedet få sin post afleveret ved døren. Det bliver en ren svir fremover at være hjemmerøver. Man skal blot gå til de boliger, hvor der ikke er postkasser ved vejen, for der bor de svagelige. Man risikerer ikke at ringe på hos en stor, stærk fyr, hvor armene måske oven i købet sidder lidt løst. Nej, hvis man går uden om huse med postkassen ved fortovet er der en reel chance for, at man kan gennemføre sit hjemmerøveri uden alt for meget modstand. Det er virkelig gennemtænkt!