EMNER

Genopretning efter genopretning af åen

Lystfiskerne klar med forslag til at skabe bedre forhold for fiskene i Sønderup Å, der fik gydebanker dækket med sand, da Højris Mølle blev nedlagt

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Foto: Claus Søndberg

Lystfiskerne fra Halkær Lystfiskeriforening søger nu Vesthimmerlands og Rebild Kommuner om at anlægge tre nye gydebanker i Sønderup Å, der stadig lider under det store naturgenopretningsprojekt gennemført af Nordjyllands Amt, lige før det blev nedlagt i nytåret 2006. Dambruget ved Højris Mølle blev nedlagt, og der skulle have været lavet et sandfang, der kunne have dæmmet op for den transport af sand, der i stedet har lagt en lang strækning nedstrøms den gamle spærring øde. På grund af dårligt vejr, blev sandfanget ikke lavet, og århundreders ophobede mængder af sand væltede ned af åen og dækkede fiskenes gyde- og opholdspladser til. Sønderup Å var tidligere fyldt med fisk, men i dag er der langt imellem dem. Administrator i Danmarks Naturfond, Lars Johansen er glad for lystfiskernes initiativ, men ikke direkte indstillet på at sætte flere penge i Sønderup Å. - Vi støtter fiskerne ønske om at få lavet gydebanker, men regner med, at de kan laves for fisketegnsmidler. - Det vil formentlig også være realistisk, siger Jan Nielsen, men der mangler stadig en del papirarbejde, og det er vigtigt, at lystfiskerne selv yder en indsats. - Stiller kommunen maskiner til rådighed, skulle der være mulighed for et tilskud på 15.000 kr. der burde kunne dække prisen på gruset, mener Jan Nielsen. Men før til næste år bliver det ikke. Både Vesthimmerlands og Rebild Kommuner har fuldt op at gøre med vandløbsprojekter lige nu, og når der ligger et konkret projekt for genopretningen, skal det ud i en fire ugers offentlig høring. Desuden skal fredningsmyndighederne tages i ed.