EMNER

Genoptagelse af faderskabssag

?Efter min fars død er jeg kommet i tvivl om, hvorvidt han var min far. Min mor har fortalt om deres forhold og om, at hun ikke turde fortælle ham, at han ikke var min far. Kan det ændres? !Den nye Børnelov, der trådte i kraft 1. juli 2002, gør det nemmere at genoptage faderskabet, og De skal rette henvendelse til Statsamtet. Genoptagelse kan kun ske, hvis det sandsynliggøres, at en anden mand kan blive far. Deres mor må således oplyse, hvem der kan være Deres far. Det er ikke en betingelse, at den pågældende lever. Om nødvendigt kan Statsamtet opfordre andre end sagens parter til at medvirke ved retsgenetiske undersøgelser, hvis det må antages at være af afgørende betydning for sagen. Det er dog en betingelse for genoptagelse, at der er enighed om genoptagelse mellem moderen eller dennes dødsbo, barnet eller dets værge eller dødsbo og faderen eller dennes dødsbo.