Socialforhold

Genoptræning trængt

Politikere vil lave genoptræning i lokale motionscentre.

En del af genoptræningen i Brønderslev Kommune kan på grund af pladsmangel komme til at foregå i de lokale træningscentre - det foreslår politikerne i Social- og sundhedsudvalget. Arkivfoto

En del af genoptræningen i Brønderslev Kommune kan på grund af pladsmangel komme til at foregå i de lokale træningscentre - det foreslår politikerne i Social- og sundhedsudvalget. Arkivfoto

Behovet for genoptræning af borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan er støt stigende. Intet tyder på, at kurven knækker de kommende år - tværtimod. Og Brønderslev Kommune mangler lige nu lokaler til formålet. Politikerne i Social- og sundhedsudvalget har derfor bedt forvaltningen undersøge muligheden for at bruge træningscentrene i Brønderslev og Dronninglund til formålet. - Vi har ikke fysisk kapacitet til at gennemføre den genoptræning, der er behov for. Derfor er vi nødt til at finde en løsning. Gør vi ikke det, kan borgerne få vederlagsfri fysioterapi, og så bliver regningen bare endnu større, end hvis kommunen selv står for opgaven, siger udvalgsformand Thomas Krog (SF). Han understreger, at lokalerne skal ligge centralt, så kommunens personaleressourcer kan udnyttes optimalt. - Vi har i dag Sophielund i Dronninglund og træningscenteret på sygehuset i Brønderslev. I Dronninglund er der i forbindelse med budget 2012 lagt op til at lukke støttecenteret på psykiatriområdet ved Oasen i Dronninglund. Vi kan finde et andet sted til værestedet, og hermed er der mulighed for at udvide træningsfaciliteterne - men den model er ikke endelig besluttet. - I Brønderslev vil vi gerne indrette træningsfaciliteter i det kommende sundhedshus. Men det er jo ikke klar endnu. Derfor mener vi i udvalget, at det er oplagt at bruge nogle af de eksisterende træningscentre i Brønderslev, forklarer Thomas Krog og tilføjer, at muligheden for at fastholde folk i træningscentrene efter den officielle genoptræningsperiode hermed øges. Kommunen vil tilbyde en såkaldt samtræning, hvor borgeren får et 12-turs klippekort og selv bestemmer, hvornår klippene skal bruges indenfor en given periode. - Når de 12 klip er overstået er man i gang i et træningscenter. Ud over samtræning arbejdes der med holdtræning, individuel træning, samt træning på aflastningspladserne.