Hospitaler

Genoptræningscentrene skal bevares

Gennem NORDJYSKE opsender repræsentanter for flertallet i regionsrådet nu en ”prøveballon”, der signalerer, hvad nogle i rådet drømmer sig til om sygehusstrukturen.

Kr. Kap­tain

Kr. Kap­tain

Det afviger - specielt med hensyn til genoptræningen - fra det, vi hørte på borgermødet i Aalborg, hvor flere i panelet udtrykte enighed i den læserindlægskamp, ildsjælen Lau Bøgeholt-Laursen har ført for centret i Terndrup. Mine erfaringsbaserede synspunkter fremført på borgermødet for bevarelsen af Center Brønderslev var der ligeledes sympati for - for øvrigt underbygget i den brochure, regionsrådet har udgivet om forslag til sygehusstrukturen, hvori der direkte står, at de specielle funktioner i Brønderslev ”er det ikke fornuftigt at flytte”. Så skulle alt jo være såre godt, dog er der på sidste side i brochuren i allersidste linje givet udtryk for det alternativ, at ”genoptræningen i Brønderslev kan flyttes til et andet sygehus”. Hertil bemærkede jeg på borgermødet: ”Nej, det ville være synd og skam. Sygehusene i almindelighed er slet ikke gearet til genoptræningsfunktionerne, kan jeg hilse og sige ud fra egen erfaring. I mit tilfælde begyndte det naturligvis med akut behandling en uges tid på Aalborg Sygehus - og godt for det. Herefter gik turen til Brønderslev, hvor der omgående blev taget fat med ergo- og fysioterapigenoptræning praktisk taget fra morgen til aften. Så gik det rask med bedring i situationen, og hjemsendelsen skete med selvtræningsprogrammer, herunder opfølgning på ”vedligeholdende aktiviteter” i træningsmaskinerne på Grønlands Torv i Aalborg suppleret med stavgang. Alt dette har nu for mit vedkommende stået på i 1½ år iværksat af ekspertisen på genoptræningscentret i Brønderslev.” Tilmed ligger genoptræningscentrene i Terndrup og Brønderslev gerne suppleret med et nordvestligt center geografisk godt for patienterne og deres pårørende, hvilket er meget betydningsfuldt, da centeropholdet ofte varer flere uger eller måneder. Hertil kommer så, at genoptræningscentrene kræver meget lidt lægekapacitet - i Brønderslev kun et ugentligt besøg af speciallæge fra enten Aalborg eller Hjørring. Alligevel kunne det se ud til, at Terndrup skal nedlægges og ”kattelemmen” benyttes for Brønderslevs vedkommende. Forhåbentlig kan besindige ”regionsrødder” endnu nå at forpurre disse hensigter. Det håb begrundes i, at gennem jævnlige avisartikler fortæller sygeplejerskerne på de store sygehuse, at de er spændt for til det yderste. Det er også indtrykket, når man ved sygebesøg ser belægningen både i stuer og på gangene - det gælder såmænd også ofte på de nedlægningstruede sygehuse. Hvordan kan man tro, at det vil være muligt at stoppe endnu flere ind på de store sygehuse og derved i henhold til strukturforslaget spare 125 sygehussengepladser plus et betydeligt antal millioner kroner? Det er utopi for alle andre end ”struktur-fædrene”. Jeg er sikker på, at de ”julelys” i politikernes øjne hurtigt vil blive slukket, hvis forslagene bliver til realiteter. Det vil simpelthen ske som følge af lægekrav, hvis behandlingen ikke skal gå helt i bløde - og ventelisterne vokse til nye højder. Senest har vi oplevet, at regionsrådenes årsmøde fabler om 100 milliarder til ny sygehusstruktur. Hvis det står så galt til, må det falde tilbage på de gamle amtsråds manglende evne til at forestå sygehusvæsnet, mens de selv havde skatteindtægter. Vort regionsråd har muligheden for at dæmpe udgifterne, hvis de bevarer genoptræningscentrene - så patienterne herfra ikke belaster kravene. [ Kristian Kaptain, Hellevangen 15, st. th., Aalborg SØ

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.

Du skal skrive noget tekst

Du skal skrive noget tekst