Genplantningsprojektet omfatter også et hul i Tislum Plantage

HØRMESTED:Det EU-støttede genplantningsprojekt udstrækkes også til Tislum Plantage, der næst efter Ugilt Plantage blev hårdest ramt af stormfald i begyndelse af året. Her er knap en hektar af de ialt 32 hektar skovområde berørt af januarstormen. Det ligger i den sydlige del af plantagen. Andre steder i Tislum er der sket spredt træfald, og her er det ikke planen at genplante med løvskov. En mindre del af indtægterne til finansiering af genplantningsprojektet stammer fra salg af træ til selv-skovere, som samtidig på den måde medvirker til at rydde op i de dele af de kommunale skove, hvor der kun er faldet enkelte rundt omkring. Således var der kun 30 træer i Astrup Plantage, der ikke kunne klare stormen. Ca. 100 af de ialt 132 hek-tar kommunale skove er med nåletræer, men det langsigtede mål er væsentlig mere løvskov.