EMNER

Genrejs Danmark

FATTIGDOM:Når det forhåbentligt lykkes Socialdemokratiet at genvinde regeringsmagten, bliver hovedopgaven at genrejse dansk økonomi, skabe vækst og nye arbejdspladser. Men en væsentlig del af dette arbejde bliver også at bekæmpe den voldsomme stigning i fattigdom og ulighed, der er vokset frem i Danmark igennem de sidste ti år. Alle skal have en chance i livet, og vi vil ikke acceptere, at mennesker - slet ikke børn - lever i fattigdom. Fattigdom og høj ulighed er hverken godt for Danmarks økonomi, internationale anseelse eller egen selvforståelse. Desværre er Danmark et af de lande, hvor fattigdom og ulighed er vokset mest. For mens fattigdommen er faldende i de fleste andre europæiske lande, går det den stik modsatte vej her i Danmark. Vi er et af de europæiske lande, der har haft den største stigning i andelen af fattige. Det viser netop offentliggjorte tal fra Eurostat, EU's statistiske centralbureau. Og af en netop offentliggjort analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremgår det endvidere, at der siden 2002 er sket en eksplosion i antallet af fattige. I 2009 var der således hele 75.000 børn, der lever i fattigdom, hvilket er 25.000 flere end i 2002. Det svarer til en stigning på 50 procent. Fraregner man familier, hvor mindst en af de forsøgende er studerende, er antallet af fattige børn knap 65.000 i 2009. Tallet er steget siden 2009, ikke mindst pga. finanskrisen, men datagrundlaget er endnu ikke tilstrækkeligt til at føre tallene helt op til 2011. Sidste år, i 2010, var ellers det europæiske fattigdomsår. Her var tanken, at alle europæiske lande skulle sætte fokus på den stigende fattigdom og navnlig udarbejdelsen af løsningsmodeller for at komme fattigdommen til livs. Desværre er der intet reelt sket her i Danmark. Fra socialdemokratisk side er det derfor et erklæret og højt prioriteret mål at komme den stigende fattigdom og ulighed til livs. Fattigdom og ulighed er først og fremmest udtryk for en asocial og usolidarisk samfundsorden. Men det skaber også en usund og uproduktiv afmagt og frustration, og som samfund risikerer vi, at grupper i befolkningen efterlades på perronen, når der blæses til afgang for samfundets udvikling og vækst. Nye undersøgelser fra bl.a. professor Richard Wilkinson viser endvidere, at samfund med stor ulighed har mindre vækst og livsglæde end samfund, hvor der er mindre afstand imellem rige og fattige. En af de vigtigste grunde til, at jeg valgte at blive socialdemokrat, er ønsket om et bedre, mere retfærdigt og mindre ulige samfund. Vi socialdemokrater tror på et samfund, der inkluderer alle, både dem der selv kan og dem, der har brug for en hjælpende hånd. Noget af det smukkeste ved den måde socialdemokratiske samfund fungerer på, er i vores øjne, at alle gives en reel chance i livet. Men på grund af bl.a. den generelle økonomiske afmatning og regeringens fattigdomsydelser i form af kontanthjælpsloft, 450-timers regel og starthjælp, er der mange, som aldrig får en chance. Netop derfor har Socialdemokratiet sammen med SF fremlagt et fattigdomsudspil, hvor vi ud over at gøre op med fattigdomsydelserne, tilbageruller regeringens forringelser af børnechecken og sikrer, at ingen børnefamilier længere sættes ud af deres bolig og smides på gaden. Endelig er det vort fremmeste mål at genrejse dansk økonomi. Her er vi glade for, at flertallet af de danske økonomer giver udtryk for, at netop den socialdemokratiske politik er bedst til at skabe vækst og arbejderpladser. På valgdagen skal ingen derfor være i tvivl om, at en stemme på Socialdemokratiet, er en stemme på at genrejse Danmark og bekæmpe den stigende fattigdom og ulighed!