Skolevæsen

Gensyn tres år efter

BÆLUM:Gensynsglæden var stor, da elever fra eksamensholdet i præliminæreksamen fra 1946 mødtes i Bælum i deres "gamle" skole, den tidligere Bælum Realskole, nu Østhimmerlands Ungdomsskole. Gensynet fandt sted 60 år efter at holdet begyndte den treårige uddannelse. Præliminæreksamen var en udvidet realeksamen, hvor eleverne skulle op i alle fag til afsluttende eksamen efter tre år, og den gav i sin tid adgang til en lang række videregående uddannelser. Der var 30 elever i klassen, der gik i skole på Bælum Realskole, indtil tyskerne beslagde skolen til indkvartering og til internering af bl.a. russiske krigsfanger i 1943. Herefter fandt undervisningen sted forskellige andre steder i Bælum, hvor der kunne skabes lokaleforhold til det. Eleverne sprang ud i det første fredsår, 1946, og en del fik straks job i forskellige brancher, mens andre fortsatte i videregående uddannelser til f.eks. advokat, pilot, landindspektør og ingeniør og til uddannelser i forsikringsvæsen, toldvæsen, togetat og lærergerning, og atter andre blev selvstændige i forretningsliv og landbrug. Af de i alt 30 elever på det oprindelige hold var nogle forhindrede i at deltage af forskellige årsager og otte er døde.