EMNER

Gentager ja til væksthus

BROVST:Byrådet i Brovst sagde i 1992 ja til opførelsen af et væksthus ved Kokkedal Slot. I går - 13 år efter - sagde de nuværende byrådsmedlemmer, at de selvfølgelig står ved den tilladelse, der blev givet i 1992. Naturklagenævnet har fastslået, at Kokkedal Slot ikke er en mindre erhvervsvirksomghed. Derfor kæver det en landzonetilladelse, hvis det meget omtalte væksthus skal blive stående i forbindelse med slottet. Det er Naturklagenævnet, der vil overveje landzonetilladelsen, og i den forbindelse er Brovst Kommune bedt om en udtalelse. Nordjyllands Amt har allerede meddelt, at hvis Naturklagenævnet giver landzonetilladelsen, så vil amtet klage over afgørelsen.