Genvalg i erhvervs- foreningen

To af de 15 bestyrelsesmedlemmer i Skagen Erhvervsforening var på valg ved generalforsamlingen tirsdag aften. Det var formanden, Thomas Mose, og advokt Aksel Groth, og begge blev genvalgt. De fleste af foreningens bestyrelsesmedlemmer vælges af de erhvervsforeninger, som Skagen Erhvervsforening er paraplyorganisation for. Erhvervsforeningens regnskab viste et overskud på godt 6.000 kroner. Det gode resultat var baggrunden for, at generalforsamlignen besluttede, at medlemskontingentet skal være uændret. Der er tre kontingentsatser, og det er antallet af medlemmer i foreningen, som er bestemmende for, hvilken sats man skal betale. De tre satser er 500 kroner, 1.000 kroner og 2.000 kroner. På generalforsamlingen oplyste Thomas Mose, at foreningen i det kommende år vil fortsætte med at arrangere foredrag med relevante erhvervs- og organisationsfolk. Man har blandt andre tænkt på at bede nogle af Skagens ambassadører komme og fortælle om deres virke både for Skagen og virke i almindelighed. Foreningen stod i det forgangne år for tre foredragsarrangementer, og de samlede alle mange tilhørere.