EMNER

Genvalg i pensionistforening

BIERSTED:Erling Hansen fra Biersted tager en omgang mere som formand for Aabybro, Biersted, Nørhalne og Gjøl Pensionistforening. På foreningens generalforsamling i torsdags var der genvalg til alle de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Formand Erling Hansen oplyser, at bestyrelsen konstituerede sig med det samme. Han var selv på valg og fortsætter som formand, næstformanden er fortsat Karen Nielsen fra Aabybro, mens Karen Knudsen fra Nørhalne var på valg og fortsætter som kasserer. Endnu en Karen, Karen Landgrebe fra Nørhalne, fortsætter ligeledes som sekretær. Af bestyrelses menige medlemmer modtog både Hardy Jensen fra Biersted og Grethe Jensen fra Aabybro genvalg, mens Benta Carlson fra Aabybro også fortsætter, men var ikke på valg denne gang. Kun i kredsen af suppleanter var der frisk blod i bestyrelsen, idet både Frode Folden fra Aabybro og Jørgen Nielsen fra Nørhalne begge er nye som suppleanter. Formand Erling Hansen lægger især vægt på de 25 hyggedage, foreningen har holdt på aktivitetscentret i Biersted, når han skal fremhæve foreningens arbejde, men også en guleærterfest med 75 deltagere, julefrokost med 65 og forårsspisning med 60 deltagere har været tilglæde for de i alt 246 medlemmer. I sin beretning gav Erling Hansen desuden udtryk for glæde over, at de i år har kunnet fejre foreningens ældste medlem, Ane Hansen fra Gjøls, 100 års fødselsdag. Erling Hansen ser frem til det næste år med aktiviteter på centret i Biersted, og lagde i sin beretning stor vægt på samarbejdet mellem foreningen og medarbejderne på aktivitetscentret. Derudover roste han kommunen for for hjælp og støtte.